ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ID 202012302
Related Station ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1932/05/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200002681 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Variable step mm 202012302