ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ID 202012008
Related Station ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Name
Type ΚΑΙΡΟΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1941/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200004733 ΚΑΙΡΟΣ Variable step n/a 202012008