ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ID 202012006
Related Station ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Name
Type ΝΕΦΩΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1941/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200004440 ΝΕΦΩΣΗ (ΝΗ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 202012006
200004439 ΝΕΦΩΣΗ (ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 202012006
200002625 ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ Variable step n/a 202012006
200004438 ΝΕΦΩΣΗ Variable step n/a 202012006