ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ID 202012004
Related Station ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Name
Type ΒΑΡΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1941/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200000183 ΠΙΕΣΗ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ) 30λεπτη - 0 day(s) hPa 202012004