ΤΡΙΠΟΛΗ-ΠΟΛΗ
ID 202011518
Related Station ΤΡΙΠΟΛΗ-ΠΟΛΗ
Name
Type ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200002506 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΛ.) Variable step °C 202011518