ΤΡΙΠΟΛΗ-ΠΟΛΗ
ID 202011509
Related Station ΤΡΙΠΟΛΗ-ΠΟΛΗ
Name
Type ΚΑΙΡΟΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1941/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200004728 ΚΑΙΡΟΣ Variable step n/a 202011509