ΤΡΙΠΟΛΗ-ΠΟΛΗ
ID 202011506
Related Station ΤΡΙΠΟΛΗ-ΠΟΛΗ
Name
Type ΝΕΦΩΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1941/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200004425 ΝΕΦΩΣΗ (ΝΗ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 202011506
200004424 ΝΕΦΩΣΗ (ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 202011506
200002500 ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ Variable step n/a 202011506
200004423 ΝΕΦΩΣΗ Variable step n/a 202011506