ΤΡΙΠΟΛΗ-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
ID 202011409
Related Station ΤΡΙΠΟΛΗ-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ Restored
Manufacturer
Model
Start Date 1949/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200002465 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 202011409