ΤΡΙΠΟΛΗ-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
ID 202011408
Related Station ΤΡΙΠΟΛΗ-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
Name
Type ΚΑΙΡΟΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1948/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200004727 ΚΑΙΡΟΣ Variable step n/a 202011408