ΤΡΙΠΟΛΗ-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
ID 202011405
Related Station ΤΡΙΠΟΛΗ-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
Name
Type ΝΕΦΩΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1948/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200004422 ΝΕΦΩΣΗ (ΝΗ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 202011405
200004421 ΝΕΦΩΣΗ (ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 202011405
200002474 ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ Variable step n/a 202011405
200004420 ΝΕΦΩΣΗ Variable step n/a 202011405