ΤΡΙΠΟΛΗ-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
ID 202011403
Related Station ΤΡΙΠΟΛΗ-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
Name
Type ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1948/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200002473 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 202011403
200002471 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 202011403
200002472 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 202011403