ΤΡΙΠΟΛΗ-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
ID 202011402
Related Station ΤΡΙΠΟΛΗ-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1949/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200002467 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Variable step mm 202011402