ΤΡΙΠΟΛΗ-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
ID 202011401
Related Station ΤΡΙΠΟΛΗ-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
Name
Type ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1949/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200000180 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 5λεπτη - 0 day(s) mm 202011401