ΣΟΥΦΛΙ
ID 202010905
Related Station ΣΟΥΦΛΙ
Name
Type ΝΕΦΩΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1932/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200004410 ΝΕΦΩΣΗ (ΝΗ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 202010905
200004409 ΝΕΦΩΣΗ (ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 202010905
200002381 ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ Variable step n/a 202010905
200004408 ΝΕΦΩΣΗ Variable step n/a 202010905