ΣΟΥΦΛΙ
ID 202010904
Related Station ΣΟΥΦΛΙ
Name
Type ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1932/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200002377 ΑΝΕΜΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) Variable step ° 202010904