ΘΑΣΟΣ
ID 202010806
Related Station ΘΑΣΟΣ
Name
Type ΟΡΑΤΟΤΗΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1932/05/16
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200002352 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΣΤΕΡΙΑ) Variable step unknown 202010806
200002353 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΘΑΛΑΣΣΑ) Variable step unknown 202010806