ΘΑΣΟΣ
ID 202010805
Related Station ΘΑΣΟΣ
Name
Type ΝΕΦΩΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1932/05/16
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200004407 ΝΕΦΩΣΗ (ΝΗ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 202010805
200004406 ΝΕΦΩΣΗ (ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 202010805
200002351 ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ Variable step n/a 202010805
200004405 ΝΕΦΩΣΗ Variable step n/a 202010805