ΘΑΣΟΣ
ID 202010804
Related Station ΘΑΣΟΣ
Name
Type ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1932/05/16
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200002347 ΑΝΕΜΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) Variable step ° 202010804