ΘΑΣΟΣ
ID 202010803
Related Station ΘΑΣΟΣ
Name
Type ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1932/05/16
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200002350 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 202010803
200002348 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 202010803
200002349 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 202010803