ΙΚΑΡΙΑ
ID 202010705
Related Station ΙΚΑΡΙΑ
Name
Type ΝΕΦΩΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1932/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200004404 ΝΕΦΩΣΗ (ΝΗ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 202010705
200004403 ΝΕΦΩΣΗ (ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 202010705
200002328 ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ Variable step n/a 202010705
200004402 ΝΕΦΩΣΗ Variable step n/a 202010705