ΝΑΥΠΛΙΟ
ID 202010214
Related Station ΝΑΥΠΛΙΟ
Name
Type ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200002188 ΧΙΟΝΙ (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ) Variable step cm 202010214
200002204 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) Variable step % 202010214
200002205 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΑΠΟΛΥΤΗ) Variable step gr/m³ 202010214
200002203 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΓΡΟΥ-ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 202010214
200002207 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Variable step n/a 202010214