ΝΑΥΠΛΙΟ
ID 202010207
Related Station ΝΑΥΠΛΙΟ
Name
Type ΟΡΑΤΟΤΗΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1932/05/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200002194 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΣΤΕΡΙΑ) Variable step unknown 202010207
200002195 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΘΑΛΑΣΣΑ) Variable step unknown 202010207