ΝΑΥΠΛΙΟ
ID 202010206
Related Station ΝΑΥΠΛΙΟ
Name
Type ΝΕΦΩΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1932/05/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200004389 ΝΕΦΩΣΗ (ΝΗ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 202010206
200004388 ΝΕΦΩΣΗ (ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 202010206
200002193 ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ Variable step n/a 202010206
200004387 ΝΕΦΩΣΗ Variable step n/a 202010206