ΝΑΥΠΛΙΟ
ID 202010205
Related Station ΝΑΥΠΛΙΟ
Name
Type ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1932/05/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200002189 ΑΝΕΜΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) Variable step ° 202010205