ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
ID 202010104
Related Station ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
Name
Type ΝΕΦΩΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1933/05/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200004386 ΝΕΦΩΣΗ (ΝΗ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 202010104
200004385 ΝΕΦΩΣΗ (ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 202010104
200002164 ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ Variable step n/a 202010104
200004384 ΝΕΦΩΣΗ Variable step n/a 202010104