ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
ID 202010102
Related Station ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
Name
Type ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1933/05/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200002163 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 202010102
200002161 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 202010102
200002162 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 202010102