ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
ID 202010101
Related Station ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1933/05/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200002157 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Variable step mm 202010101