ΑΓΡΙΝΙΟ
ID 202010004
Related Station ΑΓΡΙΝΙΟ
Name
Type ΝΕΦΩΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1932/08/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200004383 ΝΕΦΩΣΗ (ΝΗ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 202010004
200004382 ΝΕΦΩΣΗ (ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 202010004
200002141 ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ Variable step n/a 202010004
200004381 ΝΕΦΩΣΗ Variable step n/a 202010004