ΑΓΡΙΝΙΟ
ID 202010002
Related Station ΑΓΡΙΝΙΟ
Name
Type ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1932/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200002140 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 202010002
200002138 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 202010002
200002139 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 202010002