ΑΓΡΙΝΙΟ
ID 202010001
Related Station ΑΓΡΙΝΙΟ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1932/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200002134 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Variable step mm 202010001