ΠΑΡΟΣ
ID 202009402
Related Station ΠΑΡΟΣ
Name
Type ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΑΝΜΜΤΡ ΗΛΕΚΤΡ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ KAYMONT 220
Manufacturer
Model
Start Date 1982/10/10
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200002073 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 202009402
200002071 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 202009402
200002072 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 202009402