ΜΥΚΟΝΟΣ
ID 202008806
Related Station ΜΥΚΟΝΟΣ
Name
Type ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ FUESS ΜΕ ΑΓΝΩΣΤΗ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΣΤΙΣ 15/03/1991, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ MULLER ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΣΤΙΣ 15/04/1991 ΚΑΙ ΑΓΓΝΩΣΤΗ ΛΗΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ WALLACE - TIERNAN ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΣΤΙΣ 30/04/1987 ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΗ ΛΗΞΗ
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries