ΚΩΣ (ΓΜΕ)
ID 202008319
Related Station ΚΩΣ (ΓΜΕ)
Name
Type ΕΔΑΦΟΣ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries