ΚΩΣ (ΓΜΕ)
ID 202008316
Related Station ΚΩΣ (ΓΜΕ)
Name
Type ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries