ΚΩΣ (ΓΜΕ)
ID 202008310
Related Station ΚΩΣ (ΓΜΕ)
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ
Remarks /**/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ LAMBRECHT
Manufacturer
Model
Start Date 1980/09/15
End Date
Timeseries