ΚΩΣ (ΓΜΕ)
ID 202008302
Related Station ΚΩΣ (ΓΜΕ)
Name
Type ΑΝΕΜΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ESTERLAIN ANEUS ΜΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 30/03/1986-10/05/1993, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ VAISALA ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΣΤΙΣ 10/05/1993
Manufacturer
Model
Start Date 1986/03/30
End Date
Timeseries