ΚΩΣ/ΠΟΛΗ
ID 202008121
Related Station ΚΩΣ/ΠΟΛΗ
Name
Type ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200004811 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 202008121
200004809 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 202008121
200004810 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 202008121