ΚΩΣ/ΠΟΛΗ
ID 202008115
Related Station ΚΩΣ/ΠΟΛΗ
Name
Type ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ PICHE
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1947/11/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200004830 ΕΞΑΤΜΙΣΗ (ΠΑΡΟΥΣΑ) Variable step mm 202008115