ΠΥΡΓΕΛΑ(ΑΡΓΟΣ)
ID 202007503
Related Station ΠΥΡΓΕΛΑ(ΑΡΓΟΣ)
Name
Type ΥΓΡΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200000129 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) 30λεπτη - 0 day(s) % 202007503