ΠΥΡΓΕΛΑ(ΑΡΓΟΣ)
ID 202007501
Related Station ΠΥΡΓΕΛΑ(ΑΡΓΟΣ)
Name
Type ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200000127 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 5λεπτη - 0 day(s) mm 202007501