ΣΑΜΟΣ/ POLH
ID 202007302
Related Station ΣΑΜΟΣ/ POLH
Name
Type ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200000124 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΑΕΡΑ) 30λεπτη - 0 day(s) °C 202007302