ΤΑΝΑΓΡΑ
ID 202006518
Related Station ΤΑΝΑΓΡΑ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΓΡΟ
Remarks /**/ΘΡΜΜΤΡΥΓ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΓΝΩΣΤΗ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΣΤΙΣ 06/11/1984 ΚΑΙ ΘΡΜΜΤΡΥΓ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ LAMBRECHT ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΣΤΙΣ 06/11/1984 Restored
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries