ΤΑΝΑΓΡΑ
ID 202006516
Related Station ΤΑΝΑΓΡΑ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ
Remarks /**/ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΘΡΜΜΤΡΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΓΝΩΣΤΗ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΣΤΙΣ 06/11/1984 ΚΑΙ ΕΝΑ ΘΡΜΜΤΡΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ SNEIDER ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΣΤΙΣ 06/11/1984
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries