ΤΑΝΑΓΡΑ
ID 202006512
Related Station ΤΑΝΑΓΡΑ
Name
Type ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ PICHE
Remarks /**/ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΥΟ PICHE ΜΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 21/07/1982-30/08/1987 ΚΑΙ 04/04/1990-
Manufacturer
Model
Start Date 1982/07/21
End Date
Timeseries