ΤΑΝΑΓΡΑ
ID 202006510
Related Station ΤΑΝΑΓΡΑ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
Manufacturer
Model
Start Date 1976/11/05
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200005034 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Variable step mm 202006510