ΤΑΝΑΓΡΑ
ID 202006508
Related Station ΤΑΝΑΓΡΑ
Name
Type ΟΡΑΤΟΤΗΣ
Remarks /**/ΜΕ ΟΡΑΤΟΜΕΤΡΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ PENTRON ELECTROON
Manufacturer
Model
Start Date 1969/11/25
End Date 1984/12/01
Timeseries