ΜΑΡΑΚΙΩΝΑΣ
ID 202005706
Related Station ΜΑΡΑΚΙΩΝΑΣ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ
Remarks /**/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ THERMO-SCHNEIDER
Manufacturer
Model
Start Date 1988/06/23
End Date
Timeseries