ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ID 202005119
Related Station ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Name
Type ΝΕΦΩΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1932/06/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200004293 ΝΕΦΩΣΗ (ΝΗ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 202005119
200004292 ΝΕΦΩΣΗ (ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 202005119
200004291 ΝΕΦΩΣΗ Variable step n/a 202005119
200001290 ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ Variable step n/a 202005119