ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ID 202005106
Related Station ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Name
Type ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ FUESS
Manufacturer
Model
Start Date 1932/06/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200001275 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ) Variable step °C 202005106
200001276 ΠΙΕΣΗ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ) Variable step hPa 202005106
200001278 ΠΙΕΣΗ (ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΣΤΑΘΕΡΑ) Variable step unknown 202005106
200001277 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΜΗ ΘΑΛΑΣΣΗΣ) Variable step hPa 202005106
200001296 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΑΡΟΜ.) Variable step unknown 202005106