ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ID 202005102
Related Station ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Name
Type ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ LAMBRECHT
Manufacturer
Model
Start Date 1970/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
200000060 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΑΕΡΑ) 30λεπτη - 0 day(s) °C 202005102